Aanbod BuSO

Hier een overzichtstabel welke opleidingsvormen (OV's) de school aanbiedt voor de verschillende type-attesteringen.

Klik op V bij het item waar u meer uitleg over wenst.

 

  OV1 OV2 OV3 OV4 ONW-ENW
Type 3 GES   V V V V
Type 4 MOT
  V V   V
Type 7 AUD / STOS
V V V   V
Type 9 ASS
 V V V V V

 

Type 3 GES: gedragsstoornissen

Type 4 MOT: (neuro-)motorische handicap

Type 7 AUD: auditieve handicap - Type 7 STOS: spraak- en taalontwikkelingsstoornis

Type 9 ASS: autismespectrumstoornissen