Begeleidingsaanbod

Onze leerlingen worden ondersteund op verschillende terreinen, een overzicht:
 
 
 
 
 
 
  • Leerlingbegeleiding
Leerlingen kunnen op school bij de leerlingbegeleiding terecht wanneer ze, omwille van emotionele moeilijkheden of andere problemen, de lessen niet kunnen volgen (crisisopvang).
Hier kunnen zij tot rust komen en de situatie bespreken.
Indien nodig kan individueel verder gewerkt worden aan klasopdrachten.
Leerlingen kunnen ook preventief door de leerkracht naar de leerlingbegeleiding gestuurd worden (korte time-out).
Wanneer de leerling weer rustig is, kan hij/zij terug aansluiten in de les.
De leerlingbegeleiding is ook voor de ouders een aanspreekpunt en kan bereikt worden via het secretariaat op het nummer 09 210 01 50.
 
 
 
 
  • Paramedici
In de school zijn een aantal logopedisten werkzaam.
Zij begeleiden leerlingen individueel bij taal- en rekenproblemen.
Leerlingen in dagvang (semi-internen) en verblijvers (internen) kunnen beroep doen op de paramedici die werkzaam zijn in het MFC (Multi-Functioneel Centrum) 
 
 
 
 
  • Orthopedagogische ondersteuning 
De leerkrachten, leerlingbegeleiders en therapeuten worden op pedagogisch en didactisch vlak ondersteund door een orthopedagoog.
Naar de leerlingen toe bewaakt de orthopedagoog het individuele handelingsplan in functie van de specifieke moeilijkheden die de leerling ondervindt.
Met het MFC en andere betrokkenen wordt nauw samengewerkt.
Ook naar ouders toe is de orthopedagoog een aanspreekpunt i.v.m. de schoolse prestaties, het gedrag en het welbevinden van hun zoon of dochter.
De orthopedagoog kan bereikt worden via het secretariaat op het nummer 09 210 01 50.
 
 
 
 
  • MFC: dagopvang en verblijf
Voor de leerlingen die buitengewoon secundair onderwijs volgen en voor jongeren ge├»ntegreerd in het gewoon secundair onderwijs, is er verblijf (internaat) en dagopvang (semi-internaat) in het MFC.
 
Meer info over het MFC vindt u hier 
 
 
 
 
  • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
Onze school is verbonden aan het Vrij CLB regio Gent.
 
Contactgegevens:
Vrij CLB regio Gent
Contactpersoon Type 4, Type 7 AUD/STOS, Type 9: mevr. Ilse Kerrinckx
Contactpersoon Type 3: mevr. Anja Van Cauwenberghe
Marialand 29 9000 Gent.
Tel: 09 277 83 40.
 
Meer info over de werking het het CLB leest u hier
U kan ook doorklikken naar de website van het vrij CLB.
 
 
 
 
  • Busvervoer
Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer op voorwaarde dat ze de dichtstbijzijnde erkende school van het net dat zij kiezen, bezoeken. Hier wordt rekening gehouden met de opleidingsvorm, het leerjaar, de doelgroep en de praktijkopleiding. Busvervoer voor deze leerlingen is gratis. Als de leerlingen niet met de bus naar school gaan, hebben de ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer.