Aanbod van OC De Beweging

Ondersteuningspakketten

OC De Beweging biedt zorg en ondersteuning in verschillende domeinen. Het volledige aanbod werd samengevat in zes verschillende ondersteuningspakketten. We bekijken samen met jou en met wie jou omringt welk pakket jij nodig hebt. Zo krijg je zorg en ondersteuning op maat die gericht is op zelfregie, je levenskwaliteit en maatschappelijke participatie.

 Al onze medewerkers maken deel uit van een multidisciplinair team. Je kan dus rekenen op professionele deskundigheid in de zoektocht naar de best mogelijke zorg en ondersteuning.

Alle ondersteuningsvormen staan ook open voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening of RTH

Klik op een van onze zes ondersteuningspakketten (OP) voor meer informatie.

OP1 Individuele ondersteuning
Begeleid werk

Je woont zelfstandig

 en kan de drie pakketten combineren

OP2 Individuele ondersteuning
Psychosociale noden

OP3 Dagondersteuning
Begeleide dagactiviteiten

OP4 Woonondersteuning
met begeleiding en verzorging

Je woont
met ondersteuning
in verschillende intensiteit

OP5 Woonondersteuning
met intensieve begeleiding
en intensieve verzorging

OP6 Woonondersteuning
met zeer intensieve begeleiding en/of
zeer intensieve verzorging


Met jouw persoonsvolgend budget kan je een ondersteuningspakket inkopen.
Pakket 1, 2 en 3 kan je combineren. Elk ondersteuningspakket beschrijft welke zorg en ondersteuning geboden wordt op basis van een aantal bouwstenen: 

 • Dagelijkse ondersteuning (lichamelijk en huishoudelijk)
 • Psychosociale ondersteuning
 • Begeleide dagactiviteiten
 • Medisch-paramedische ondersteuning
 • Permanentie

Bij elke bouwsteen houden we rekening met directe en indirecte tijd en ondersteuning.

 • Directe ondersteuning
  Hier zijn we er helemaal voor jou. We ondersteunen je bij lichaamszorg, bepaalde taken, activiteiten. Er is ruimte voor een individueel gesprek.
 • Indirecte ondersteuning
  We zorgen voor jou ‘op afstand’. Je ziet ons op dat moment niet direct maar we denken dan wel mee over jouw ondersteuningsplan, overleggen met collega’s, volgen opleidingen om onze expertise verder uit te bouwen, …

In sommige ondersteuningspakketten kan er veel zorg en ondersteuning geboden worden, andere zijn dan weer minder intensief van aard.

Voor het goede begrip: 

 • Een ondersteuningspakket is een zo objectief mogelijke oplijsting van zorg en ondersteuning voor het begeleidings- en permanentieniveau (BP-waarde) dat voor jou is bepaald.
 • In jouw persoonlijk ondersteuningsplan wordt een concrete invulling van het ondersteuningspakket omschreven, volgens jouw situatie en persoonlijke wensen.