Kleuteronderwijs in BuBaO Sint-Gregorius.

Het kleuteronderwijs in BuBaO richt zich per definitie tot meisjes en jongens in de leeftijd van 2,5 tot en met 6 jaar. 
Het gaat uitsluitend om kinderen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornissen (Type 9) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3).

Op dag van vandaag tellen we twee kleuterklasjes, waarin telkens een achttal kinderen worden begeleid. Deze klasjes zijn naar doelgroep gemengd, temeer daar op dergelijk jonge leeftijd de diagnose vaak nog niet eenduidig is. 

Visie
“Elkaar leren kennen in de ontwikkeling en groeien.”

 • Geïntegreerde samenwerking met aandacht voor de individuele kleuter
 • Ontwikkelingsgericht werken, thematisch werken aansluitend belevingswereld
 • Levensechte leerinhouden
 • Aandacht voor sociale vaardigheden
 • Aandacht voor leer- en werkhouding
 • Duidelijke grenzen en afspraken
 • Consequente aanpak
 • Structuur klasinrichting
 • Evenwicht groepsactiviteiten en individuele begeleiding


Dienstverlening
In de school worden kinderen begeleid door:

 • leerkrachten
 • therapeuten (kine, ergo, logo, psycho)
 • coördinator BuBaO


Voor niet-externe kleuters werken we intens samen met het MFC Sint-Gregorius.
We werken samen voor:

 • handelingsplannen
 • schakelwerking
 • gezamenlijke methodieken, activiteiten vb het deugdenproject


We werken nauw samen met de ouders door:

 • organiseren van IHP- besprekingen (min. 2x per jaar)
 • tussentijdse oudercontacten met opvoeders, therapeuten, coördinatoren MFC en BuBaO, leerkrachten
 • rapportering van schoolresultaten
 • opvoedingsondersteunende gesprekken
 • schoolagenda te gebruiken als dagelijks communicatiemiddel


De contactpersoon voor deze werking vind je terug op de contactpagina.