Inschrijvingsdag

maandag, januari 16, 2017 9:31

Opgelet!

de data van de inschrijvingsperiode in onze school voor het schooljaar 2017-2018 werden gewijzigd!

 

Wanneer?
Vrijdag 27 januari 2017
 Voorrangsperiode broers en zussen (leerlingen van dezelfde leefeenheid)
 Voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden


Dinsdag 7 maart 2017, 8u30
 Start inschrijvingen nieuwe leerlingen (geen broers of zussen of geen kinderen van personeel)
 Leerlingen die reeds ingeschreven zijn hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Het gaat enkel om nieuwe leerlingen.


Waar?
De inschrijvingen gaan door in de lagere school (nieuwbouw, toegang enkel geldig via de
schuifdeur van de nieuwbouw zoals aangegeven op de pijlen).


Mee te brengen?
Om een gerealiseerde of geweigerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij bij de
inschrijving in het bezit te zijn van volgende documenten:
- identiteitskaart en/of SIS-kaart
- attest of verslag voor buitengewoon onderwijs of een inlichtingenfiche van het CLB
Vervolgens wensen we u eraan te herinneren dat een inschrijving in de school geen
inschrijving in het MFC betekent.

De nieuwsbrief hierrond vindt u hier.