OV3

Opleidingsvorm 3 (OV3)

OV3 staat voor buitengewoon secundair onderwijs met 5 leerjaren aangepast beroepsonderwijs, voorbereidend op werken binnen de reguliere arbeidsmarkt.
Aan het einde van deze opleiding kunnen de leerlingen het getuigschrift beroepsonderwijs ontvangen.
Onze school biedt leerlingen ook de kans om nog een 6de jaar Alternerende BeroepsOpleiding (ABO) te volgen.

 

 

Opleidingen:

 

 

 
Algemene structuur

Uurrooster

Er zijn 32 lesuren per week:

maandag          10.20u - 12u    13u - 14.40u     14.50u - 16.30u
dinsdag 8.30u - 10.10u       10.20u - 12u        13u - 14.40u         14.50u - 16.30u
woensdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u    
donderdag    8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  
vrijdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  


Op onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende fasen en hoe lang elke fase duurt evenals de verhouding tussen het aantal uren ASV (Algemene en Sociale Vorming) en BGV (Beroepsgerichte Vorming):

Fase Duur Uren ASV per week Uren BGV per week
  Type 3     Type 4     Type 7     Type 9     Type 3    Type 4    Type 7     Type 9  
Observatiefase    1 jaar     15u  15u 16u 16u 19u 19u 16u 16u
Opleidingsfase  2 jaar 12u 12u 14u 12u 20u 20u 20u 20u
Kwalificatiefase  2 jaar 10u 10u 10u 10u 22u 22u 22u 22u
Alternerende BeroepsOpleiding (ABO)  1 jaar 4u 4u 4u 4u 10u 10u 10u 10u

 


Aanbod binnen algemene en sociale vorming

Overzicht vakken ASV binnen OV3:

Godsdienst
Sport
Rekenen
Taal
I.C.T.
Sociale vorming
Maatschappelijke vorming
Geïntegreerde ASV (GASV)

 OV3 ASV ASSklBuSO Sint-Gregorius biedt 6 verschillende opleidingen aan binnen OV3.
Tijdens de observatiefase kunnen de leerlingen kennismaken met alle opleidingen.
Aan het einde van deze fase maken ze, in gezamenlijk overleg, een opleidingskeuze.

De zes verschillende opleidingen zijn: 

 

Tuinbouwarbeider

DSCN5585 (640x480)

Tewerkstelling:  medewerker in groendiensten, tuinaanleg en tuinonderhoud.

Opleiding:

 • aanleren van basistechnieken zoals teelt- en vermeerderingstechnieken
 • groententeelt
 • bloemschikken
 • onderhoudstechnieken en grondbewerkingen
 • tuinaanleg en onderhoud
 • in de laatste fase van de opleiding kunnen de leerlingen, onder begeleiding van een leerkracht, werkervaring opdoen in een tuinbouwbedrijf. De aangeleerde vaardigheden daar kunnen bestaan uit: snoeitechnieken in de fruitteelt, marktklaar maken van groenten, …
  kennis van voorschriften rond kwaliteit, veiligheid en milieu

 

 


Bakkersgast

20161014 OV3 aanbod        

Tewerkstelling: bakkersgast in bakkerijen, industriële bakkerijen, supermarkten, horecabedrijven

Opleiding:

 • kennis van voorschriften omtrent persoonlijke hygiëne en hygiëne in de bakkerij, kwaliteit van producten, bewaren van voodselvoorraden, veiligheid en milieu.
 • basistechnieken: werken met de uitroltafel, gele room koken, maskeren, abricoteren,…
 • soorten degen en toepassingen: brooddeeg, bladerdeeg, pistoletdeeg, sandwichdeeg, gistdeeg, soezenbeslag, boterdeeg, beslagen,…
 • marsepeinwerk
 • chocoladewerk
 • taarten
 • extra aandacht voor uithouding en werktempo


 

 

 

Werkplaatsschrijnwerker

 20130628 wps 1039kl

Tewerkstelling:  in een schrijnwerkerij of een aanverwante werkgever uit de houtsector.

Opleiding:

 • klemtoon ligt op schrijnwerkerij (binnen en buitenschrijnwerk)
 • gericht gebruik maken van handgereedschap in constructies
 • aanleren van basisverbindingen en het maken van eenvoudige toepassingen
 • leren omgaan met veilige houtbewerkingsmachines
 • constructie van ramen en deuren, poorten, massieve tuinmeubelen, tuinhuizen …
 • kennis van voorschriften omtrent veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu
 

Grootkeukenmedewerker

DSCN5592 (640x480)       

Tewerkstelling: keukenhulp in grootkeukens van bedrijven, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, snackbars, self-servicerestaurants, cateringsbedrijven, …

Opleiding:

 • werken in teamverband
 • voorbereiden, bereiden en afwerken van maaltijden
 • voorraadbeheer
 • onderhoud van de keuken en het keukenmateriaal
 • kennis van voorschriften rond persoonlijke hygiëne en hygiëne in de keuken, kwaliteit, bewaren van voedingsmiddelen, veiligheid en milieu
Receptiemedewerker

DSCN5600 640x480

Tewerkstelling: uitvoeren van receptiewerk in bedrijven en diensten

Opleiding:

 • basiskennis bureautica
 • basiskennis informatica
 • kennis van voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu
 • sociale en commerciële vaardigheden
 • ondersteunend secretariaatswerk
 • receptionele vaardigheden
 • talen: Frans, Engels


Magazijnmedewerker

DSCN5582 640x480
     
Tewerkstelling:  hulpmagazijnier, medewerker in een grootwarenhuis, polyvalent medewerker

Opleiding:

 • basiskennis informatica
 • kennis van voorschriften rond kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu
 • ontvangst, opslaan, orderproductie en verzenden van goederen                                                              
 • mogelijkheid voor het opdoen van werkervaring in bedrijven of winkels. De leerlingen draaien samen met de leerkracht mee in een bedrijf die hen opdrachten geeft verwant aan de opleiding

 


Stages
Om onze leerlingen een beeld te geven van een reële werksituatie en om de aangeleerde vaardigheden, technieken en attitudes te toetsen aan de werkelijkheid, worden in de kwalificatiefase stages georganiseerd (1 periode van 3 weken in het 4e jaar, 2 periodes van 3 weken in het 5e jaar).
Deze stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd, zodat de slaagkansen maximaal zijn.
Om een kwalificatie (getuigschrift beroepsonderwijs) te behalen, moeten de leerlingen geslaagd zijn voor hun stage.

 

 

 

Alternerende BeroepsOpleiding (ABO)

Nadat ze hun opleiding in OV3 voleindigd hebben, kunnen de leerlingen nog een extra jaar volgen waarbij ze twee dagen per week schoollopen en drie dagen per week ervaring opdoen op de werkvloer.
Dit heet de integratiefase, en vergroot de kansen op tewerkstelling.
 
Wat beogen wij?
De opdracht van de alternerende beroepsopleiding is het verhogen van de tewerkstellingskansen op de reguliere arbeidsmarkt.
In functie van de capaciteiten van de leerling, en in overleg met het begeleidingsteam op school en op de stageplaats, worden het opleidingsprofiel en beroepsprofiel verder op elkaar afgestemd.

Hoe werken wij dit inhoudelijk uit?
De jongere doet een onbezoldigde stage in een regulier bedrijf of dienst.
De opgedane werkervaring op stage koppelen we op school terug aan een aanvullende beroepsgerichte en algemene sociale vorming.
Deze vorming op school en de stage op de werkvloer worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en verlopen planmatig in een individueel transitieplan, inspelend op de noden en de evolutie van de cursist.
Tijdens het ABO jaar volgen we ook het dossier van de cursisten bij de VDAB en RVA op en dit in overleg met cursist en ouders. Het begeleidingsteam houdt regelmatig contact met de werkgever en bemiddelt inzake een definitieve tewerkstelling, dit in samenwerking met de VDAB.

Duur?
De alternerende beroepsopleiding wordt gerealiseerd in één schooljaar waarvan 90 dagen werkervaring in een bedrijf of dienst.

Wie zijn de cursisten?
De jongere heeft reeds een getuigschrift beroepsonderwijs behaald in een opleiding binnen OV3.
De jongere is ingeschreven als schoolverlater bij de VDAB.
Tijdens de opleiding loopt de wachttijd. De jongere geniet nog steeds de (verhoogde) kinderbijslag. Na de wachttijd heeft de jongere recht op een wachtuitkering.

Kansen naar tewerkstelling?
Cursisten die de volledige alternerende opleiding doorlopen, behalen een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding in de gevolgde sector. Hierdoor verhogen hun tewerkstellingskansen.
Na het afronden van de opleiding hebben de cursisten recht op een premie van 500 euro.
Er wordt intensief gewerkt om de cursist na de alternerende beroepsopleiding als volwaardig werknemer in een bedrijf te laten starten.
Indien nodig worden arbeidsbevorderende maatregelen in samenwerking met VDAB en VAPH verder bekeken en voorbereid.

 

4 logos vr ESF HR