Type 3

Leerlingen met een gedrags- en emotionele stoornis (type 3 - GES) kunnen op onze school terecht binnen de opleidingsvorm 2 en opleidingsvorm 3.

Onze school werkt met jongeren die zowel internaliserend als externaliserend gedrag vertonen.
Dit houdt in dat we werken met jongeren die emotioneel wat extra steun kunnen gebruiken en het best aarden in kleine klasgroepen.
Sommigen onder hen kunnen duidelijk opstandig gedrag vertonen of moeite hebben met het zich eigen maken van algemeen geldende gedragscodes.
Deze doelgroep kenmerkt zich door een uiteenlopende waaier aan diagnoses zoals AD(H)D, OOD, hechtingsstoornis, verwenning, verwaarlozing, mishandeling, neurologische problemen, GTS, MCDD, DAMP, enz.
Voor verdere informatie met betrekking tot deze diagnoses verwijzen we u naar desbetreffende websites.

De doelgroepwerking type 3 binnen onze school baseert zich op volgende pijlers:

 • Werken in kleine groepen
 • Rekening houden met de regelmatige nood aan time-out of opvoedkundige begeleiding bij het oplossen van problemen
 • Onvoorwaardelijk respect hebben voor de jongere
 • Duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden                                                                                                                                                              
 • Consequent reageren op de jongere
 • Wederzijds vertrouwen opbouwen tussen jongere en school
 • Teamgericht werken aan het opvoedings- en leerproces van de jongeren binnen de school
 • Grondige kennis van het dossier en betrokkenheid bij de jongere door leerkrachten, opvoeders, paramedisch personeel en schoolleiding
 • Geduldig werken aan het opvoedingsproject met de betrokken leerling
 • Fouten aanwenden als leerproces om een stap vooruit te gaan
 • Nieuwe kansen creĆ«ren voor jongeren die uit de bocht gaan
 • Eerlijkheid en flexibiliteit
 • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC