Type 4

Leerlingen met een neuro-motorische stoornis (type 4 - MOT) kunnen op onze school terecht binnen de opleidingsvorm 2 en opleidingsvorm 3

Niet enkel door de motorische handicap, maar ook door tal van andere bijkomende beperkingen zoals visuele problemen, dyspraxie, cognitieve moeilijkheden... hebben deze jongeren nood aan extra ondersteuning.

Wij bieden dit aan in de vorm van:
 
  • Kleine klasgroepen, wat individuele begeleiding mogelijk maakt
  • Therapeutische ondersteuning, zowel in de klas als individueel
  • Oog voor hulpmiddelen, ter bevordering van zowel het motorische als het schools functioneren
  • Structuur binnen het volledige leerproces (verschillende mappen, tussenbladen, stappenplannen,…)
  • Aangepaste sporten
  • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC