Type 9

Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9-ASS) kunnen op onze school terecht binnen de opleidingsvorm 1, opleidingsvorm 2, opleidingsvorm 3 en opleidingsvorm 4.
Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ met een indringende en levenslange invloed op het dagdagelijks functioneren.
Wij richten ons op leerlingen met een diagnose ASS en een normale tot randnormale begaafdheid.
Onze auti-werking is gebaseerd op de orthodidactische principes van het "TEACHH-programma".
Wij waarborgen een ‘gestructureerde aanpak met maximale voorspelbaarheid, individuele aandacht en continuïteit' door:

 • Teamwork
 • Multidisciplinaire samenwerking en overleg (school, CLB, MFC, paramedici, ouders, instanties én de leerlingen).
 • Bieden van structuur door voorspelbaarheid en duidelijkheid in
  - tijd: dag- en weekprogramma, auti-klok voor begin- en eindtijd van een activiteit, voorbereiden op veranderingen in het programma,…
  - ruimte: vaste werkplek en zitplaats, vaste plaats in de rij, foto’s en pictogrammen, vaste activiteitshoeken,…
  - activiteiten: vaste lesopbouw en werkwijzen, stappenplannen/taakanalyses, vrijetijdsbord,…
 • Concreet taalgebruik en concrete afspraken
 • Specifieke hulpmiddelen: afsprakenboekje, auti-klok, contactmap, gedrags- en motivatiekaart, individuele kantoortjes, social scripts/stories,…
 • Klasmanagement en -organisatie: (individueel aangepast) uurrooster, ‘heen-en-weerschriftje’ of contactmap, huistaken- en toetsenmap, afsprakenboekje, cool down/time-out (in de eigen klas of bij leerlingbegeleiding),…