Fondsenwerving

Waarom Fondsenwerving?

In het OC De Beweging vertrekt de dienstverlening vanuit: zorg op maat. In een individuele, deskundige benadering krijgt elke cliënt een antwoord op zijn specifieke vraag. Iedereen is immers anders, heeft andere noden, andere mogelijkheden. Andere dromen. Het is niet meer dan logisch.
Deze  nieuwe geïndividualiseerde kijk op dienstverlening kost uiteraard veel meer geld - aan de cliënt zelf én aan de voorziening. Anderzijds zijn ook andere kosten de laatste jaren enorm gestegen. De striktere wetgeving vraagt aanpassingen van de infrastructuur, de moderne dienstverlening kan niet zonder informatisering en kosten voor energieverbruik wegen zwaarder door. Extra financiële steun voor onze werking biedt extra kansen.
Want we blijven ook dromen. De soms grote, maar vaak kleine bedragen die we via deze weg mogen ontvangen, geven vaak via complementaire projecten flink wat glans aan onze dienstverlening!

Voor welke projecten maakt uw steun het verschil?

Aan inzet van gemotiveerde medewerkers ontbreekt het ons gelukkig niet. Uw bijdrage kan de missing link zijn om onderstaande projecten tot een goed einde brengen:

  • Algemeen (code 7302193): 
    Hebt u geen specifiek project voor ogen, dan vergroot uw gift met dit projectnummer de ruimte voor duurzame investeringen. 

 

 

 

Hoe kan u ons steunen?

Zowel particulieren als bedrijven kunnen veel voor ons betekenen. U leest het hieronder, of in onze folder die u hier kan downloaden. 

Een éénmalige storting:
1. op rekening van het OC De Beweging  met nr BE31 4469 6250 3155 (zonder fiscaal attest)
2. op rekening van de VZW Projecten met nr  BE30 4400 3400 2111 (met fiscaal attest vanaf 40 euro) met vermelding van één van onze projectnummers.

Een maandelijkse permanente opdracht:
Voor deze meer duurzame steun kan u ook een fiscaal attest ontvangen, nl. wanneer het jaartotaal minimum 40 euro bedraagt en u heeft gestort op de projectrekening.

Giften in natura:
Ook deze giften kunnen in bepaalde situaties uitkomst bieden. Denk hierbij aan toestellen waar u misschien geen weg mee weet, maar nog in prima staat zijn (want voor onze cliënten willen we het beste) kunnen ons helpen. Contacteer ons voor meer info.
Attenties of goederen kunnen ons helpen de organisatiekosten te drukken van onze jaarlijkse Open Dag. Deze giften in natura zullen de eindopbrengst immers ten goede komen!

Vermelding bij een geboorte, jubileum of ander feest:
Bent u in blijde verwachting? Viert u binnenkort een jubileum? Of geeft u een ander feest en wenst u zelf geen geschenken?
Vermeld onze voorziening of het project dat u graag wil ondersteunen op het geboortekaartje of de uitnodiging en laat onze cliënten op die manier een beetje mee feesten. 

Vermelding in een testament:
Legaten bieden verschillende mogelijkheden om een deel van uw nalatenschap aan het OC De Beweging te schenken, met fiscaal voordeel. Onze verantwoordelijke fondsenwerving of uw notaris kunnen u hierrond meer informatie geven.

U krijgt van ons terug?

Als u of uw organisatie of bedrijf ons kan helpen om één van onze dromen waar te maken, zijn we u hiervoor in de eerste plaats bijzonder erkentelijk! Maar ook op andere manieren kunnen we onze dankbaarheid uitdrukken:

Fiscale aftrekbaarheid.
Met het fiscaal attest kunt u uw gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Op deze manier kunt u tot 50% van uw gift terugkrijgen en dit vanaf € 40 per kalenderjaar. Het fiscaal attest ontvangt u automatisch in de maand maart van het jaar volgend op uw gift. Zo kunt u de gegevens eenvoudig invullen op uw belastingaangifte.
Belangrijk: Om dit attest te ontvangen is het noodzakelijk uw schenking te richten aan de VZW Projecten, rekeningnummer BE30 4400 3400 2111, met in de mededeling 'schenking aan OC De Beweging’ en bij voorkeur de code van het project dat u wil ondersteunen.

Website www.ocdebeweging.be.
Op de sponsorpagina vermelden we elke persoon, elk bedrijf dat ons structureel ondersteunt of het heeft mogelijk gemaakt om een specifiek project succesvol te realiseren. Wil u dat echter liever niet, dan horen we het graag.

Jaarverslag OC De Beweging
In dit jaarlijkse document maken we graag ruimte vrij om onze sponsors te vermelden én te bedanken. Het jaarverslag van 2014 vindt u hier.

Fondsenwerving contacteren?

Wilt u ons steunen? Wenst u meer informatie over ons beleid inzake fondsenwerving?
Neem dan vrijblijvend contact op met de verantwoordelijke fondsenwerving, Katrien Douchy (zie contactgegevens)