Inspraak Cliënten

Inspraak van cliënten is in het OC De Beweging geen hol begrip. In onze organisatie staat de cliënt centraal, dus is het vanzelfsprekend dat deze zoveel mogelijk zijn stem kan laten horen, en dat de organisatie er ook zoveel mogelijk rekening mee houdt. In verschillende overlegorganen zijn cliënten dan ook betrokken.

Vergaderingen voor alle cliënten

In het Tehuis spreken we van “de homevergadering”.
Hierin worden initiatieven of problemen besproken die alle cliënten van het tehuis aanbelangen. Ook kan men er advies geven aan het beleid.
In het Dagcentrum is dit het “forum”. Dit gaat wekelijks door op woensdagnamiddag.


Cliëntenraadcliêntenraad

Bovenop deze regelmatige vergaderingen met de cliënten van tehuis of dagcentrum heeft in De Beweging altijd al een raad bestaan voor collectief overleg met een cliëntvertegenwoordiging. Dit orgaan, verder de Cliëntenraad genoemd, geeft advies aan de directie van het OC en kan door deze directie om advies gevraagd worden.

Sinds juni 2017 beschikt het OC over één overkoepelende Cliëntenraad. Deze raad vertegenwoordigt alle cliënten, ongeacht de ondersteuning die zij van het OC genieten. 

In het verleden kozen cliënten er niet voor om ook personen uit hun netwerk bij dit overleg te betrekken. Ook dit is in 2017 gewijzigd: zowel de eigenlijke cliënten van het OC (personen met een beperking die rechtstreeks worden ondersteund) als de personen die nauw bij hen zijn betrokken kunnen nu deel uitmaken van de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad is in het leven geroepen op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het is dus een wettelijk adviesorgaan. Als een advies van deze raad door de directie niet zou worden gevolgd moet dit goed gemotiveerd worden.
Jaarlijks krijgt de raad ook informatie mbt jaarrekeningen. Ook wordt de raad altijd geraadpleegd over wijzigingen in:

  • alle procedures van het kwaliteitshandboek die cliênten aanbelangen;
  • het Charter collectieve rechten en plichten en het Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding;
  • of in andere belangrijke veranderingen binnen de organisatie.


Directie engageert zich om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn, tenzij de raad achter gesloten deuren wil vergaderen.
Behalve een coach - die de voorzitter in zijn taak ondersteunt - zijn medewerkers niet toegelaten, tenzij op vraag van de Cliëntenraad zelf.
In het Protocol van Samenwerking bevestigen de leden en de directie hun engagement naar de goede werking van dit overlegorgaan.

Contactgegevens:

  • Voorzitter (juni 2017 - juni 2019): Nadia Belahrichi, cliënt Tehuis - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;
  • Coach: Carla Bracke, hoofdbegeleidster Beschermd Wonen -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .