Nieuws

Open plaatsen woonondersteuning

woensdag, februari 13, 2019 0:00

Open  plaatsen  woonondersteuning

In Gijzenzele beschikken we momenteel over twee vrije kamers.

Actuele info - logo

woensdag, oktober 24, 2018 14:54

Een nieuw logo voor het OC
We eindigen 2018 met een  nieuwe  look!

Persoonsvolgende Financiering of PVF

dinsdag, mei 30, 2017 0:00

Persoonsvolgende Financiering
Het nieuwe systeem van financiële ondersteuning is een feit. Sinds september 2016 worden de eerste persoonsvolgende budgetten (PVB) uitbetaald voor meerderjarige personen met een handicap. Je kan met dit budget terecht in OC De Beweging.

Hoe we PVF concreet in het OC De Beweging realiseren vind je in het menu Over ons - PVF. 

Hoe het werkt zie je in dit filmpje:

 

 

 

 De ondertiteling activeer je door te klikken op het tweede icoon rechts onderaan.

Ook in de brochure van het VAPH vind je meer info.
Die kan je hier downloaden. 

Waarom Persoonsvolgende Financiering?
Iedereen heeft het recht om zijn leven zelf te organiseren, ook als je daarvoor ondersteuning nodig hebt. Die ondersteuning verschilt van persoon tot persoon en wordt afgestemd op jouw eigen vraag. Deze individuele aanpak resulteerde ook in een nieuwe Persoonsvolgende Financiering (PVF). Dat wil zeggen dat jij als cliënt van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgt, op maat van jouw vraag naar ondersteuning. Zo kan je zelf bepalen hoe je de ondersteuning wil organiseren.

Vanuit OC De Beweging bekijken we graag samen met jou je vraag.

Welke ondersteuning?
Je gezin en netwerk kunnen ondersteuning geven, maar ook andere diensten zoals poetshulp en kinderopvang. Soms is er daarenboven nood aan meer gespecialiseerde ondersteuning van een zorgaanbieder die hiervoor een vergunning heeft gekregen van het VAPH. In het nieuwe systeem kunnen die verschillende ondersteuningsvormen makkelijk gecombineerd worden.

Zo’n vergunde zorgaanbieder is het OC De Beweging. Het centrum biedt verschillende ondersteuningsvormen aan (wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en begeleid werken).

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?
Het systeem bestaat uit twee trappen: 

• Trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB) o.a. voor RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)
• Trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

BOB: voor personen met een erkende handicap en een erkende ondersteuningsnood. Het zal in eerste instantie toegekend worden aan personen die al langer wachten op ondersteuning van het VAPH.
RTH: voor personen met een vermoeden van handicap die voldoende hebben aan beperkte ondersteuning.
PVB: voor personen die intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Meerderjarigen kunnen vanaf 1 april 2016 een PVB aanvragen.

Trap 1: Het Basisondersteuningsbudget (BOB)
Je kan in OC De Beweging met je BOB ondersteuning inkopen. 
Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald. Het kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor poetshulp of om een vriend te vergoeden voor vervoer, maar ook om reguliere thuishulp of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH te betalen.
Het BOB kan je vrij besteden en je hoeft geen bewijzen en bonnetjes in te dienen. Het BOB kan je combineren met RTH, met de tussenkomsten van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid. Het BOB kan je niet combineren met een PVB.

Meer details hierrond vind je op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

BOB - wanneer?
Op 1 september 2016 heeft een eerste groep meerderjarigen een BOB gekregen. Het zijn personen die al lang wachtten op ondersteuning van het VAPH en geregistreerd zijn op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Het BOB is voor hen een tussenoplossing, in afwachting van een eventueel PVB.
In 2017 heeft een groep minderjarigen en een groep jongvolwassenen met een handicap ook reeds een BOB gekregen.. 


Trap 2: Het Persoonsvolgend Budget (PVB)
Je kan met een PVB ondersteuning inkopen in OC De Beweging. Hoe het werkt zie je in dit filmpje:

 

 

 

 

 De ondertiteling activeer je door te klikken op het tweede icoon rechts onderaan.

Ook in de brochure van het VAPH vind je meer info.
Die kan je hier openen.  

Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. De budgetcategorieën variëren van 10.000 tot 85.000 euro. In welke categorie je terechtkomt, is afhankelijk van je noden en vragen. Om een PVB aan te vragen moet je een ondersteuningsplan PVB indienen. Dat plan brengt duidelijk en gemotiveerd in kaart welke ondersteuning je vraagt. Je kan dat plan zelf opstellen of met de hulp van een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de gebruikersorganisaties.
Een erkend multidisciplinair team (MDT) beoordeelt de handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de budgetcategorie en verzamelt informatie rond hoe dringend je vraag is. Een prioriteitencommissie van het VAPH beoordeelt de dringendheid van je vraag en vertaalt dit in een wachttijd.

Het VAPH kent het persoonsvolgend budget toe, dat je op drie manieren kan inzetten:

  • cash – Je krijgt geld waarmee je zelf de nodige ondersteuning organiseert of inkoopt én betaalt. Je beheert je eigen budget en legt zelf verantwoording af bij het VAPH.
  • voucher – Je koopt je ondersteuning in bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is. Het VAPH betaalt de ondersteuning rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt verantwoording af aan het VAPH.
  • combinatie van cash en voucher – Je krijgt en besteedt een deel van je budget cash, de rest spendeer je met vouchers.

Een PVB dient om zorg en ondersteuning in te kopen: in het eigen netwerk en bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en gespecialiseerde, door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Bijstandsorganisaties kunnen je bijstaan om je budget te beheren.
Het PVB kan je combineren met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de federale overheid. Het PVB kan je niet combineren met een BOB.

PVB - wanneer?
Op 1 januari 2017 werden alle meerderjarige personen die op dit moment gebruik maken van zorg en assistentie van het VAPH omgeschakeld naar het nieuwe systeem. Het VAPH garandeert dat je de huidige ondersteuning kan behouden.

Hulp nodig?

Hulp bij vraagverheldering en het ondersteuningsplan PVB:

 

Hulp bij het multidisciplinair verslag:
Hiervoor kan je terecht bij de Multidisciplinaire Teams. Ook deze contactgegevens vind je op de adressenpagina van de website van het VAPH. 

Hulp bij de opstart en de besteding van het Persoonsvolgend Budget:
Deze kan je ontvangen van de zgn. 'bijstandsorganisaties'. In Vlaanderen zijn er vier van deze organisaties actief: 

De contactgegevens vind je eveneens op de website van het VAPHEr bestaat hierover ook een brochure, die je hier kan openen.  

Zie je toch door het bos de bomen niet meer?
Aarzel dan niet ons te contacteren: ook wij helpen je graag verder!

Actuele info - RTH

dinsdag, mei 30, 2017 0:00

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
RTH is beperkte, handicapspecifieke onder-steuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. 

Een nieuwe cliëntenraad

maandag, oktober 17, 2016 8:54

Deelname van cliënten aan het beleid van de voorziening: een nieuwe wind.

Het Jaarverslag 2015 staat online!

woensdag, juni 15, 2016 13:04

Het Jaarverslag 2015 van het OC De Beweging staat online!