Missie en Identiteit

Missie van de Broeders van Liefde

Door het stijgend aantal medewerkers en het dalend aantal religieuzen stelde men begin jaren 90 vast dat de zending die de Congregatie steeds gekend heeft minder vanzelfsprekend werd doorgegeven. In diezelfde periode ging men ook in de profitsector belang hechten aan het formuleren en het doorgeven aan medewerkers van de grote objectieven van het bedrijf. In de zorgsector echter, waar kwaliteit van de zorg vertrekt vanuit een mensvisie, is deze basisinspiratie minstens zo belangrijk, zoniet belangrijker.

De tekst van deze missie is momenteel in herwerking, en zal je spoedig hier kunnen terugvinden.

 

Ons Manifesto, of de identiteit van het OC De Beweging

Het leven loopt niet altijd zoals we willen. Er overkomt je iets bij de geboorte of erna en je kan fysiek of mentaal minder dan je zou willen. Je leven aanpassen aan de ongewenste beperkingen is niet makkelijk. Je hebt het gevoel dat je wat vast zit, letterlijk en figuurlijk, dat je leven stilvalt. Je twijfelt, stelt je vragen.

 

Vanuit vragen van mensen zoals jij is OC De Beweging ontstaan. Wij ondersteunen volwassenen met een beperking die zelfstandig willen leven en bieden hierbij ruimte voor verbinding met hun netwerk en de omgeving.

Zelfs wanneer je fysieke bewegingsmogelijkheden beperkt zijn, helpen we je leven terug in beweging te brengen en een nieuw toekomstperspectief te vinden. Een toekomst waarin je meer autonoom je eigen weg kan gaan, zowel in wonen, vrije tijd als werk.

OC De Beweging is uitgegroeid tot een toonaangevend netwerk van mensen in onze regio. Een echte beweging van mensen (professionele specialisten, cliënten, vrijwilligers en sympathisanten) die verbinding maakt met de buurt. Samen staan we klaar om je te begeleiden naar waar je wilt gaan. Naar een thuis, een dagcentrum, beschermd wonen, begeleid werk. Op jouw ritme. We stappen niet vòòr maar naast je. Jouw pad maken we zo breed mogelijk zodat kansen ontstaan om jouw talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. En dat zetten we graag mee in beweging. Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Dus stel je alvast de vraag waar en hoe je wilt wonen, welk werk je wilt doen en wat je wilt doen in je vrije tijd. En kom er met ons over praten. We luisteren en gaan in dialoog. En eens we begrijpen wat je wilt, bewegen we hemel en aarde voor je.