Documenten

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden.

De individuele dienstverleningsovereenkomst, kortweg IDO, beschrijft alle afspraken tussen de voorziening en de cliënt.

De collectieve rechten en plichten van een cliënt t.a.v. de voorziening staan beschreven in de eerste bijlage bij deze IDO.

Het kwaliteitshandboek is een bundeling van documenten die samen de dienstverlening van het OC De Beweging beschrijven en er richting aan geven. Het richt zich in hoofdzaak naar die medewerkers die de zorg voor aspecten van de organisatie als eerste opdracht hebben (stafmedewerkers). Bij cliënten en andere medewerkers wil dit handboek eveneens de transparantie van de organisatie bevorderen.

In dit handboek vind je ook onze klachtenprocedure. Heb je een ernstige ontevredenheid of een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan kenbaar maken en wat wij ermee gaan doen. Eén van de manieren om ons hierover te contacteren is het invullen van het klachtenformulier, dat je onder deze link kan downloaden.