Gebruikersraad

In onze voorziening is een adviesorgaan actief waar ouders of andere betrokkenen en directie elkaar kunnen beluisteren en waar ze elkaar om advies kunnen vragen over tal van gemeenschappelijke bekommernissen.

Dit orgaan heet “de gebruikersraad”. Het vertegenwoordigt officieel alle cliënten. De wet bepaalt immers een aantal thema’s waarover gebruikers en directie elkaar zeker moeten informeren - zoals bvb. de opnameprocedure, of resultaten van audits, of wijzigingen in het Charter, of ...

De jongeren zelf nemen niet deel, want zij hebben eigen kanalen tot overleg, nl. de “SNOV-werkgroepen” (Samen Nadenken Over Verbetering). Van hieruit wordt telkens aan de gebruikersraad verslag uitgebracht.

Alle nieuwe ouders ontvangen bij het opnamegesprek een folder over de werking van de gebruikersraad. Op deze manier nodigen we hen expliciet uit om zich voor deze afvaardiging kandidaat te stellen. Maar ook wie al langer een zoon of dochter in onze voorziening heeft kan aansluiten.

In het Protocol van Samenwerking bevestigen ouders en directie hun engagement naar de goede werking van dit overlegorgaan.

 

 

Op dag van vandaag maken deze ouders deel uit van onze gebruikersraad:

  • Mevr. Debbie Lippens, voorzitter  (afd. D)
  • Mevr. Shirley Huylebroeck, vertegenwoordiger in de klachtencommissie (afd. D)
  • Mevr. Veerle Beyaert (afd. D)
  • Dhr. Peter Smis (afd. B)
  • Dhr. Steven Vandesande (afd. B)
  • Dhr. en mevr. David en Wendy Callebaut-Rassaert (afd. C-lager)
  • Dhr. Rudy Verschuere (afd. C-sec.)


Heb je nog een vraag over de werking van gebruikersraad? 
Ben je ouder of wettelijk vertegenwoordiger en heb je een suggestie voor een bepaald thema? Of ben je kandidaat om daadwerkelijk mee je schouders te zetten onder dit adviesorgaan?

Neem dan contact op met de voorzitter van onze gebruikersraad, via mail: gregorius.mfc.gebruikersraad[at]fracarita.org
of met het directiesecretariaat van het MFC Sint-Gregorius, via telefoon: 09/210 00 00.
Namens de gebruikersraad: dank bij voorbaat!