Doorstart van het Deugdenproject

maandag, oktober 19, 2015 12:22

Het Deugdenproject, leidraad van de pastorale werking, gaat een tweede periode van vijf jaar in.

De term deugden duikt voor het eerst op zo'n 2300 jaar geleden bij Aristoteles en kende sindsdien vele uitwerkingen. De meest recente uitwerking en meest aangepast aan onze tijd is het Deugdenproject™. Deze (in oorsprong Canadese) methodiek werd tijdens het Internationale Jaar van het Gezin door de Verenigde Naties erkend als “modelprogramma voor alle gezinnen van alle culturen.”

Het Deugdenproject™ helpt mensen in hun ontwikkeling en geeft antwoorden op vragen zoals:
· Hoe creëer ik een veilig klimaat in de klas of leefgroep?
· Hoe kan ik zelfvertrouwen bij de kinderen helpen ontwikkelen?
· Hoe leer ik hen reflecteren op hun gedrag?
· Hoe leer ik hen conflicten oplossen?
· Hoe stimuleer ik kinderen om hun verantwoordelijkheid op te nemen?
· Hoe stimuleer ik hun talenten?
· Hoe nodig ik kinderen uit zichzelf te uiten?
· Hoe begeleid ik kinderen bij teleurstelling en frustraties?
· Hoe help ik kinderen goede keuzes te maken?

Elk jaar worden vanuit de werkgroep 'zinzorg en pastoraat' drie deugden in de aandacht geplaatst, één voor elke entiteit op onze campus . In het schooljaar 2015-2016 zal in het MFC bijzondere aandacht gaan naar de deugd 'assertiviteit'. In de scholen staan 'ordelijkheid' (BuBaO) en 'samenwerking' (BuSO) centraal. 

Meer info over hoe we in het MFC met deze deugden werken kan je bekomen bij Gerrit De Moor, medewerker in afd. C-lager en Master Begeleider van het Internationale Deugdenproject. E-mail: gerrit.de.moor[at]fracarita.org.