Ken je 'www.mijn.jeugdhulp.be'?

dinsdag, december 08, 2015 10:55

Het MFC steunt de campagne om de bekendheid van cliëntoverleg te vergroten.

Soms gebeuren er zaken die de continuïteit van een hulpverleningstraject doorkruisen. Cliëntoverleg en bemiddeling kunnen dan het verschil maken.

•Bij een cliëntoverleg komen minderjarigen, ouders, hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënt samen om in complexe situaties de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin af te stemmen en de continuïteit ervan te bewaken. Een onafhankelijke, externe voorzitter zit het overleg voor.

•Bemiddeling is een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverant-woordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening alle kansen te geven. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar.

Hulpverleners zijn vaak al vertrouwd met die instrumenten. De minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken kennen ze meestal nog niet. De Vlaamse Overheid wil hierin verandering brengen want cliënten hebben er recht op.

Om de bekendheid en bereikbaarheid van cliëntoverleg en bemiddeling te vergroten is de website www.mijn.jeugdhulp.be gelanceerd. Deze richt zich tot minderjarigen, ouders en opvoedingsverant¬woordelijken, en bevat informatie over cliëntoverleg en bemiddeling. Bovendien kunnen cliënten er rechtstreeks de beide overlegvormen aanvragen. 

In dit animatiefilmpje duidt Sociaal Incapabele Michiel de methodieken op een iets ludiekere manier. Ook het filmpje bevat een link naar de nieuwe website.  Een aanrader!

Media