GDPR nieuws

maandag, juni 18, 2018 13:03

Ook in het MFC is de nieuwe privacywetgeving een feit.

Je kon de voorbije weken niet aan de berichtgeving ontsnappen: vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacyregelgeving (aangeduid met GDPR) in werking getreden om je persoonsgegevens beter te beschermen.

Het spreekt vanzelf dat we in het MFC altijd al omzichtig omsprongen met het beheren van jouw gegevens en deze van je zoon of dochter. Zo is de toegang tot het elektronisch dossier sterk beveiligd. We delen ook niet meer andere gegevens met andere voorzieningen dan nodig.

Toch vraagt GDPR ons om nog een tandje bij te steken. Er is een interne werkgroep opgericht die ervoor zal zorgen dat we in praktijk kunnen waarmaken wat we in onze nieuwe privacyverklaring vooropstellen. Je leest er alles over op onze GDPR-pagina.